Duurzaamheid in Hospitality

Gepubliceerd op 16-01-2024 04:50

Als familiebedrijf is duurzaamheid bij Kronenburg diepgeworteld in ons DNA. Iedere dag beseffen we ons, dat het heden de tijd is waarin de toekomst wordt vormgegeven. Waarbij wij als grondleggers van de dag van morgen een voorbeeld mogen en moeten zijn voor de volgende generaties. En hebben wij als doel een duurzame toekomst van en voor iedereen. Een uitdaging die wij omarmen want wij zijn ervan overtuigd dat we ook hier met onze medewerkers en opdrachtgevers, op basis van onze kernwaarden – WEDERZIJDS RESPECT,VERTROUWEN en SAMEN WERKEN AAN SUCCES – , het verschil kunnen maken. Een verschil dat verder gaat dan een energie neutraal kantoor, onze clean & green desk policy of operationele efficiëntie om de CO2 voetafdruk te verminderen maar een verschil dat begint bij onze basis waarbij de mens centraal staat in een leefbare wereld waar (bio)diversiteit en inclusiviteit vanzelfsprekend zijn.


En met diverse initiatieven proberen wij dagelijks ons steentje bij te dragen aan een leefbare toekomst voor de wereldburgers van morgen.


Middels ons Happy Poule systeem streven wij naar duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. In een plezierige werkomgeving met aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en betrokkenheid, waar medewerkers zelf de regie hebben over hun inzetbaarheid en werkzame dagen, blijven werknemers gezond en gelukkig. Dit werkgeluk vertaalt zich in een loyale, langdurige en gewaardeerde samenwerking.
Daarnaast kijken wij bij elke opdracht, samen met onze opdrachtgevers, hoe klein of groot dan ook, hoe we samen de impact op het milieu kunnen minimaliseren en streven wij altijd naar een evenwichtig, divers en inclusief samengesteld team van Hospitality Assistants. Waarbij wij onze medewerkers zodanig trachten te selecteren dat de reiskosten beperkt blijven en gereisd kan worden met het OV.

Daarnaast kijken wij bij elke opdracht, samen met onze opdrachtgevers, hoe klein of groot dan ook, hoe we samen de impact op het milieu kunnen minimaliseren en streven wij altijd naar een evenwichtig, divers en inclusief samengesteld team. Waarbij wij onze medewerkers zodanig trachten te selecteren dat de reiskosten beperkt blijven en gereisd kan worden met het OV.

En natuurlijk zijn en blijven wij ons bewust van de impact van de inzet van onze medewerkers op het milieu. Daarom planten wij, als feestelijke start, voor iedere nieuwe opdrachtgever, als basis voor een duurzame relatie en blijk van waardering, een boom. Want wij zijn ervan overtuigd dat we samen met onze opdrachtgevers het verschil kunnen maken voor een beter woon-, werk- en leefklimaat.

PS:de afbeelding is gegenereerd met AI art en verkregen door de tekst: Kronenburg premium event staff at work. In the picture our conference and hospitality assistants taking care of the reception and registration of the delegates and speakers during a sustainability conference.